แผนที่ ที่ตั้งโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม


 สถานที่ตั้ง        หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวง ถนนศีขรภูมิ-สังขะ  อำเภอศีขรภูมิ

                         จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐

                         โทรศัพท์          ๐-๔๔๗๑-๒๐๓๖

                          โทรสาร           ๐-๔๔๗๑-๒๐๓๖

                          เว็บไซต์           http://www.nwk.ac.th