7-32110-005-148/2
ชื่อพื้นเมือง ช้อนเงินช้อนทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus annulata
ชื่อวงศ์ MORACEAE
ชื่อสามัญ -
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ
ลักษณะวิสัย ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่น  ไม้ต้น ทรงพุ่มรูปกลม สูง 1.4  เมตร  กว้าง 0.7  เมตร  พืชบก ลำต้นตั้งตรงเองได้ เปลือกลำต้นสีน้ำตาลเทา  มียางสีขาวใส  ใบเดี่ยว สีเขียวเข้ม กว้าง 1.8 เซนติเมตร  ยาว 3.7 เซนติเมตร  เรียงตัวแบบข้ามสลับตั้งฉาก  แผ่นใบรูปวงกลม  ปลายใบมน  โคนใบมน  ขอบใบเรียบ  ผลเดียว  สดผลแบบแตง สีม่วงแดง
บริเวณที่พบ แปลงย่อยที่ 2.1
ผู้ชม : 7974 ครั้ง

ลักษณะวิสัย
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ลำต้น
ใบ
ใบ
ดอก
ดอก
ผล
ผล