7-32110-005-086/1
ชื่อพื้นเมือง นุ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ceiba pentandra (L.)Gaertn.
ชื่อวงศ์ BOMBACACEAE
ชื่อสามัญ White silk cotton tree
ประโยชน์ ใช้ปุยจากผลทำหมอนและที่นอน เมล็ด สกัดเป็นน้ำมันพืช กากที่เหลือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ไส้นุ่น ใช้เพาะเห็นฟาง เนื้อไม้นุ่น ทำกระสวนทอผ้า เยื่อกระดาษ ส้นรองเท้า ราก ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์�
ลักษณะวิสัย ไม้ล้มลุก
ลักษณะเด่น ไม้ต้น ทรงพุ่มรูปกรวย สูง 10.10 เมตร กว้าง 7.3 เมตร เป็นพืชบก ลำต้นเหนือดิน ตั้งตรงเองได้ ผิวหยาบ ลำต้นกลม สีเขียวผิวเรียบ ไม่มียาง พบหนามตามโคนต้น ใบประกอบแบบนิ้วมือ เรียงสลับ ใบสีเขียว จำนวนใบย่อย 6 ใบ ขนาดแผ่นใบย่อย กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 14 เซนติเมตร แผ่นใบรูปรีแกมรูปหอก ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ ดอกช่อแบบช่อกระจุก ออกดอกปลายกิ่งกลีบดอกสีขาวแกมเหลือง ปลายแยกเป็น 5 แฉก เกสรเพศผู้ มี 5-6 อัน เกสรเพศเมียไม่แยก มีกลิ่นหอม ผลเดี่ยว ผลอ่อน ผลสดแบบผลแตง สีเขียว ผลแก่สีน้ำตาล ผลรูปกระสวยหัวท้ายเรียวแหลม แห้งแตก เมล็ดมีจำนวนมาก เมล็ดสีน้ำตาลหรือสีดำ รูปร่างเมล็ดกลม มีเส้นใย สีขาวหุ้มเมล็ด
บริเวณที่พบ หลังอาคาร สข.1
ผู้ชม : 2385 ครั้ง

ลักษณะวิสัย
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ลำต้น
ใบ
ใบ
ดอก
ดอก
ผล
ผล