7-32110-000-000/8
ชื่อพื้นเมือง ว่านไพล
ชื่อวิทยาศาสตร์ -
ชื่อวงศ์ ACACTHACEAE
ชื่อสามัญ
ประโยชน์
ลักษณะวิสัย
ลักษณะเด่น  
บริเวณที่พบ
ผู้ชม : 45 ครั้ง

ลักษณะวิสัย
ลักษณะวิสัย
ใบ
ใบ
ดอก
ดอก