เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 [06 เม.ย. 64] การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณและการแก้ปัญหา 
     โดยครู : นางแคทรียาพร มีแสวง
     อ่าน : 934 ครั้ง

 [06 เม.ย. 64] บทคัดย่อ การศึกษาผลสัมฤิทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษ 
     โดยครู : นางองค์ ถาวรกาย
     อ่าน : 867 ครั้ง

 [06 เม.ย. 64] การศึกษาผลสัมฤิทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษ 
     โดยครู : นางองค์ ถาวรกาย
     อ่าน : 921 ครั้ง

 [09 ต.ค. 62] ชุดฝึกวิชางานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น 
     โดยครู : ฉันท์ติ จุลกองฮ้อ
     อ่าน : 1436 ครั้ง

 [29 พ.ย. 61] การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาปลายเปิดทางคณิตศาสตร์ 
     โดยครู : นางสาวพรนภัส บุญแก้ว
     อ่าน : 1179 ครั้ง

 [29 พ.ย. 61] รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้าง ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 
     โดยครู : นางสาวพรนภัส บุญแก้ว
     อ่าน : 1404 ครั้ง

 [07 ก.พ. 61] ชุดฝึกทักษะที่3.เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์งานประดิษฐ์ 
     โดยครู : นายฉันติ จุลกองฮ้อ
     อ่าน : 239841 ครั้ง

 [07 ก.พ. 61] ชุดฝึกทักษะที่2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะพร้าว 
     โดยครู : นายฉันติ จุลกองฮ้อ
     อ่าน : 1351 ครั้ง

 [07 ก.พ. 61] ชุดฝึกทักษะที่1.นักเรียนประดิษฐ์ 
     โดยครู : นายฉันติ จุลกองฮ้อ
     อ่าน : 1249 ครั้ง

 [19 ก.ย. 59] นวัตกรรม "แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์" เรื่องเศษส่วน 
     โดยครู : ครูพรนภัส บุญแก้ว
     อ่าน : 2088 ครั้ง

 [25 ก.ค. 59] แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพลศึกษา(กีฬาวอลเลย์บอล) การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาสากล 
     โดยครู : นายวิมล สาธร
     อ่าน : 46957 ครั้ง

 [01 ก.พ. 59] ทดสอบการบันทึกข้อมูล 
     โดยครู : สุวรรณ ถวิลหวญ
     อ่าน : 1493 ครั้ง

แสดงหน้า 1