โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net โรงเรียนสังกัดสหวิทยาเขต 4

 20 ม.ค. 60 09:39:13      290    |     Share   

 

    โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสังกัดสหวิทยาเขต 4 เมื่อวันที่ 18 และ 20 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสำเริง บุญโต รอง ผอ.สพม.33 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.33 เป็นประธานในพิธีเปิด