กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2559

 22 มี.ค. 60 10:02:29      224    |     Share   

 

     โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2559 เพื่อแสดงความยินดีในการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 และความรักความห่วงใยต่อศิษย์ ของคณะครูทุกท่าน