การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบ 4

 07 พ.ย. 62 21:19:54      362    |     Share   

 

 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบ 4 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562