ประชาสัมพันธ์ุ ช่อง tv ที่จะออกอากาศการสอนออนไลน์

 25 เม.ย. 63 11:19:11      883    |     Share   

 

ประชาสัมพันธ์ุ ช่อง tv ที่จะออกอากาศการสอนออนไลน์การจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( COVID19) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนอยู่ที่บ้านผ่านระบบทีวีดิจิตอล

ในส่วนของตารางการออกอากาศ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง