คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

โดย : กลุ่มบริหารทั่วไป

 31 ม.ค. 60 14:40:32      1333