กลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่าย : ภาษาไทย

นางสาวอรศิริ เจือจันทร์
ชื่อ-สกุล นางสาวอรศิริ เจือจันทร์
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพจมาศ จันทร์โท
ชื่อ-สกุล นางพจมาศ จันทร์โท
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวญาณิศา สมบัติวงศ์
ชื่อ-สกุล นางสาวญาณิศา สมบัติวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
นางสาวกันยา พอกพูน
ชื่อ-สกุล นางสาวกันยา พอกพูน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
 

 

 ข่าวจากกลุ่มสาระ ภาษาไทย

 [14 ก.ย. 59] เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ ประจำปี 2559 
     กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
     อ่าน : 1243 ครั้ง