โครงการ ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING)

 29 พ.ค. 60 10:54:20      2091

 

    โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมนำนักเรียนเข้าร่วม โครงการ ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 ร่วมกับ สหวิทยาเขต 4 ศรีสำโรง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560