รอบรั้วชมพูเขียว

   อ่านข่าวทั้งหมด >>   


 

 ข่าวจากกลุ่มสาระ

 [14 ก.ย. 62] แอพพลิเคชั่น TF Math โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 
     กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์

 [18 ก.พ. 62] เว็บไซต์กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     กลุ่มสาระ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 [15 ก.พ. 62] เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
     กลุ่มสาระ : ศิลปะ

 [29 พ.ค. 60] รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมปีการศึกษา 2560 
     กลุ่มสาระ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 [29 พ.ค. 60] เคล็ดลับ การคิดเลข แบบสายฟ้าแลบ ตอนที่ 1 การบวกเลข 2 หลัก อย่างรวดเร็ว 
     กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์

   อ่านข่าวทั้งหมด >>

 เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณและการแก้ปัญหา 
     โดยครู : นางแคทรียาพร มีแสวง

 บทคัดย่อ การศึกษาผลสัมฤิทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษ 
     โดยครู : นางองค์ ถาวรกาย

 การศึกษาผลสัมฤิทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษ 
     โดยครู : นางองค์ ถาวรกาย

 ชุดฝึกวิชางานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น 
     โดยครู : ฉันท์ติ จุลกองฮ้อ

   ดูทั้งหมด

 ทะเบียนพันธุ์ไม้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 ข่าวการศึกษา

 ข่าวสารโรงเรียน สพม.33