กลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่าย : ศิลปะ

นายพิชัย บุรมศรี
ชื่อ-สกุล นายพิชัย บุรมศรี
ตำแหน่ง : ครู
นายอาทร อุตรา
ชื่อ-สกุล นายอาทร อุตรา
ตำแหน่ง : ครู
 

 

 ข่าวจากกลุ่มสาระ ศิลปะ

 [22 มี.ค. 60] นำนักเรียนร่วมให้ความบันเทิง ในงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบึงวิทยาคาร 
     กลุ่มสาระ : ศิลปะ
     อ่าน : 312 ครั้ง