กลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่าย : ภาษาต่างประเทศ

นายสุจิน อรชัย
ชื่อ-สกุล นายสุจิน อรชัย
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
นางวัชรานุช รังแก้ว
ชื่อ-สกุล นางวัชรานุช รังแก้ว
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
 
นางสาวอนงค์ เชยจันทา
ชื่อ-สกุล นางสาวอนงค์ เชยจันทา
ตำแหน่ง : ครู
นางสาวแสงเดือน มะลิลา
ชื่อ-สกุล นางสาวแสงเดือน มะลิลา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
 
นายจันที ยวน
ชื่อ-สกุล นายจันที ยวน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

 

 ข่าวจากกลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ

ยังไม่มีข่าว