กลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่าย : ภาษาต่างประเทศ

นายสุจิน อรชัย
ชื่อ-สกุล นายสุจิน อรชัย
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
นางอนงค์ ถาวรกาย
ชื่อ-สกุล นางอนงค์ ถาวรกาย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
 
นางกรองแก้ว โภคาสุข
ชื่อ-สกุล นางกรองแก้ว โภคาสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
นางสาวจารุวรรณ ขันคำ
ชื่อ-สกุล นางสาวจารุวรรณ ขันคำ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
 

 

 ข่าวจากกลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ

ยังไม่มีข่าว