กลุ่มบริหารทั่วไป

 ข่าว : กลุ่มบริหารทั่วไป

 [18 ก.พ. 62] ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กลุ่มบริหารทั่วไป 
     ฝ่าย : กลุ่มบริหารวิชาการ
     อ่าน : 1080 ครั้ง

 [31 ม.ค. 60] คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
     ฝ่าย : กลุ่มบริหารวิชาการ
     อ่าน : 1315 ครั้ง

 [29 ธ.ค. 59] คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ประจำเดือนมกราคม 2560 
     ฝ่าย : กลุ่มบริหารวิชาการ
     อ่าน : 1372 ครั้ง

 [14 ก.ย. 59] การรับ-ส่ง นักเรียนประจำวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 
     ฝ่าย : กลุ่มบริหารวิชาการ
     อ่าน : 980 ครั้ง