คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ประจำเดือนมกราคม 2560

โดย : กลุ่มบริหารทั่วไป

 29 ธ.ค. 59 15:19:45      1388