กลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่าย : การงานอาชีพ

นางเบญญา หวังมั่น
ชื่อ-สกุล นางเบญญา หวังมั่น
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
นายฉันท์ติ จุลกองฮ้อ
ชื่อ-สกุล นายฉันท์ติ จุลกองฮ้อ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
 
นายนฤพล สายวิลัย
ชื่อ-สกุล นายนฤพล สายวิลัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
นางสาวรติพร ทบทอบ
ชื่อ-สกุล นางสาวรติพร ทบทอบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
 
นายสังวาลย์ ทาปื้อ
ชื่อ-สกุล นายสังวาลย์ ทาปื้อ
ตำแหน่ง : ครู

 

 ข่าวจากกลุ่มสาระ การงานอาชีพ

 [14 ก.ย. 59] ลดเวลาเรียนการงานอาชีพฯ เพาะปลูกพืชผักในถุงชำฯ และถอนหญ้าแปลงนา 
     กลุ่มสาระ : การงานอาชีพ
     อ่าน : 1534 ครั้ง

 [09 ก.พ. 59] กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มการงานฯ ประจำวันที่ 9 ก.พ. 2559 
     กลุ่มสาระ : การงานอาชีพ
     อ่าน : 1548 ครั้ง