กลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่าย : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวอนุสสรา หายทุกข์
ชื่อ-สกุล นางสาวอนุสสรา หายทุกข์
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
นายภัทรพงศ์ ใยชวด
ชื่อ-สกุล นายภัทรพงศ์ ใยชวด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
 
นายปิยณัฐ กองสุข
ชื่อ-สกุล นายปิยณัฐ กองสุข
ตำแหน่ง : ครู

 

 ข่าวจากกลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 [18 ก.พ. 62] เว็บไซต์กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     กลุ่มสาระ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     อ่าน : 1488 ครั้ง

 [29 พ.ค. 60] รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมปีการศึกษา 2560 
     กลุ่มสาระ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     อ่าน : 6867 ครั้ง

 [01 ก.พ. 59] ทดสอบข่าวจากกลุ่มสาระ 
     กลุ่มสาระ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     อ่าน : 1624 ครั้ง