กลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่าย : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายภัทรพงศ์ ใยชวด
ชื่อ-สกุล นายภัทรพงศ์ ใยชวด
ตำแหน่ง : ครู
นายประชา วรรณคำ
ชื่อ-สกุล นายประชา วรรณคำ
ตำแหน่ง : ครู
 
นางสาวอนุสสรา หายทุกข์
ชื่อ-สกุล นางสาวอนุสสรา หายทุกข์
ตำแหน่ง : ครู

 

 ข่าวจากกลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 [29 พ.ค. 60] รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมปีการศึกษา 2560 
     กลุ่มสาระ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     อ่าน : 255 ครั้ง

 [01 ก.พ. 59] ทดสอบข่าวจากกลุ่มสาระ 
     กลุ่มสาระ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     อ่าน : 587 ครั้ง