กลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่าย : คณิตศาสตร์

นายสุวรรณ ถวิลหวญ
ชื่อ-สกุล นายสุวรรณ ถวิลหวญ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
นางแคทรียาพร มีแสวง
ชื่อ-สกุล นางแคทรียาพร มีแสวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
 
นางสาวสุธิดา อนุเคราะห์
ชื่อ-สกุล นางสาวสุธิดา อนุเคราะห์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

 

 ข่าวจากกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์

 [14 ก.ย. 62] แอพพลิเคชั่น TF Math โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 
     กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
     อ่าน : 1394 ครั้ง

 [29 พ.ค. 60] เคล็ดลับ การคิดเลข แบบสายฟ้าแลบ ตอนที่ 1 การบวกเลข 2 หลัก อย่างรวดเร็ว 
     กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
     อ่าน : 1788 ครั้ง

 [29 พ.ค. 60] เวทคณิต ตอนที่ 10 การคูณโดยใช้ค่าเบี่ยงฐาน 
     กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
     อ่าน : 2196 ครั้ง

 [29 พ.ค. 60] เวทคณิต ตอนที่ 9 เทคนิคการคูณ 
     กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
     อ่าน : 2642 ครั้ง

 [21 พ.ค. 59] ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการเลือกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
     กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
     อ่าน : 1299 ครั้ง