เวทคณิต ตอนที่ 9 เทคนิคการคูณ

 29 พ.ค. 60      1982

 

ที่มา www.youtube.com