เคล็ดลับ การคิดเลข แบบสายฟ้าแลบ ตอนที่ 1 การบวกเลข 2 หลัก อย่างรวดเร็ว

 29 พ.ค. 60      1621

 

 สามารถเข้ารับชมได้ที่  https://youtu.be/lPTrFy3LtX8