พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ

 01 ส.ค. 59      1503