เวทคณิต ตอนที่ 10 การคูณโดยใช้ค่าเบี่ยงฐาน

 29 พ.ค. 60      2006

 

ที่มา www.youtube.com