แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพลศึกษา(กีฬาวอลเลย์บอล) การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาสากล

โดยครู : นายวิมล สาธร

 25 ก.ค. 59 23:25:00      46985

 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา พลศึกษา (กีฬาวอลเลย์บอล)   รหัสวิชา  พ31101 
สาระที่  3  การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่ --> ไฟล์ที่ 1  --> ไฟล์ที่ 2