สทศ. เปิดให้ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ป.6 ม.3 ม.6 ปี 2558 ทุกวิชาพร้อมเฉลย

โดย : กลุ่มบริหารวิชาการ

 30 พ.ย. 59 15:12:33      1353

 

 สทศ. เปิดให้ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ป.6 ม.3 ม.6 ปี 2558 ทุกวิชาพร้อมเฉลย


1. ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น         คลิกที่นี่

2. ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
  
คลิกที่นี่