ขอแสดงความยินดีกับท่าน"ผู้อำนวยการ"

 10 ก.พ. 64 12:22:17      779    |     Share   

 

 ขอแสดงความยินดีท่านผู้อำนวยการ นายสรรค์นิธิ  เผ่าพันธ์ ย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ และนางสาวอนุสสรา หายทุกข์ ไปดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์) อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง