การประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 22 มี.ค. 60 10:31:57      213    |     Share   

 

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม รับการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากนายจีระพรรณ เพียรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยจริงวิทยา เป็นประธานในการประเมิน