การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC

 11 ก.ค. 60 09:53:45      238    |     Share   

 

    โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม