รับโล่รางวัล สปล. ปี 2559 โดยมุลนิธิยุวสถิรคุณ

 08 ธ.ค. 60 13:56:35      294    |     Share   

 

     โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม นำโดยท่าน ผอ.นิเวศน์ เนินทอง พร้อมคณะ เข้ารับโล่รางวัล ในงาน รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ปี 2560 ซึ่งโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ได้รับคัดเลือกผลงานสถานศึกษาพอเพียงที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ (สปล.) ในปี 2559 โดยมุลนิธิยุวสถิรคุณ